Styrelse

STYRELSE – Föreningen Framtid Gottskär Onsala:
RollNamnTelefon 
Ordförande Marga Ekberg 0760-320970 2018-2020
Vice Ordf. Lena Axelsson Holmqvist 0735-082019 2019-2021
Sekreterare Evy Norlenius 0705-905611 2018-2020
Kassör extern Christina Eriksson Öberg 0705-945804 2018-2020
Ledamot Håkan Alfredsson 0723-042033 2019-2021
Ledamot Ulla Lorén 0707-559007 2018-2020
Ledamot

Ordförande i föreningens

arbetsgrupper

   
Suppleant Anna Olsson 0733-991105 2019-2021
Suppleant Otto Eilard 0300-63500 2018-2020
Revisor Extern Råö Ekonmiservice 2018-2020
Valberedning Florens Vidén 0703-285497 2018-2020
Valberedning Eirin Persson 0708-362463 2017-2021
Valberedning Vakant