Extra Årsmöte 11 juni 2015 kl. 18.30

Extra Årsmöte i Föreningen Framtid Gottskär

Pensionat Strandkullen, Onsala 11 juni 2015 kl. 18.30

Välkommen på extra årsmöte torsdagen 11 juni klockan 18.30 på pensionat Strandkullen. Styrelsen kallar till ett extra årsmöte med anledning av att föreningen kommer att byta namn.

Ladda ner dagordningen här.

 

  • Skapad

Årsmöte den 28 april

Här är dagordningen för årsmötet.

 

Föreningen Framtid Gottskär, Pensionat Strandkullen 28 april 2015 kl. 19.00

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragslista.

6. Styrelsen verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. Styrelsen förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för senaste räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelse.

9. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

11. Val av Ledamöter i styrelsen för en tid av två år. En revisor jämte suppleant för en tid av ett år.

12. Ordförande och kassörsrätt att teckna förening i bank.

13. Bestämma tid och plats för protokollets tillgänglighet för medlemmarna.

14. Övriga frågor Inkomna förslag på namnbyte

 

Du kan även ladda ner dagordningen här.

 

  • Skapad

Aktuellt just nu från Framtid Gottskär

Medlemstillströmning, workshops om Onsalas utveckling, förhandlingar om hamnens framtid och planering av sommarens aktiviteter – här finner du uppdateringarna om vad som sysselsätter oss just nu i Framtid Gottskär.

Årsmöte i Framtid Gottskär den 28 april!

Välkommen på årsmöte i vår växande förening! Intresset för att vara medlem i Framtid Gottskär bara ökar. I fjol fick vi över 100 nya medlemmar och räknar idag nästan 300 medlemmar totalt. Blir vi ännu fler blir vi också ännu starkare!

Årets årsmöte hålls tisdagen den 28 april klockan 19 på Pensionat Strandkullen.

Dagordning och årsmöteshandlingar läggs upp på webben senast två veckor före årsmötet.

För att delta ska du ha betalat din medlemsavgift för 2015.

Välkommen!

Så ska Onsala bli platsen med bästa livskvaliteten!

Hur kan vi använda de unika förutsättningar vi har här i Onsala för att öka livskvaliteten ännu mer? Hur ska vi få vår ort att vara attraktiv och välkomnande för alla som vill tillbringa sin tid här, både boende och besökare? Det diskuteras under våren i kreativ workshop-form.  

Gottskärs och Onsalas utveckling var temat när den första av en rad framtids-workshops hölls på Gottskär Hotell i januari. Styrelse, medlemmar och sponsorer hade slutit upp. Dagens arbete var kreativt och utmynnade i en rad tankar, som kommer att tas steget vidare i en andra workshop senare under våren, vilket vi kommer att informera om på vår hemsida.

Onsala ska vara platsen där vi använder våra unika förutsättningar på bästa sätt för att skapa en livskvalitet värd namnet, för såväl besökare som boende. I nästa workshop, som hålls under våren  fastställs vår målbild och vi diskuterar vilka hinder vi behöver undanröja för att nå målen.

Sänd oss gärna dina synpunkter och förslag!

Vad händer med hamnen?

Frågan på allas läppar just nu är vad som sker i förhandlingarna om markremsan på hamnplanens östra sida – där de båda markägarna Kungsbacka kommun och Onsala Sockens Skifteslag försöker komma fram till en lösning för framtiden.

Det är Framtid Gottskärs arbete med frågan om hur denna mark kan utnyttjas bättre som till stora delar ligger till grund för dagens förhandlingar. Vi följer naturligtvis med stort intresse utvecklingen.

Läs mer om förhandlingarna om hamnens utveckling här!

Framtid Gottskärs förslag om ett bryggstråk – en ”allemansbrygga” – på hamnplanens östra sida innebar bland annat att markägarna, kommunen och skifteslaget, i ett första steg fick be Lantmäteriet om hjälp att fastställa de exakta tomtgränserna på platsen.

Gamla kartor samt utfyllnad och förändring av hamnområdet på olika sätt gjorde att enbart detta arbete tog väl över ett år i anspråk, innan vi förra våren (2014) fick ett resultat. Under hösten inleddes så förhandlingar mellan markägarna som syftar till att kommunen om möjligt köper loss den kvarvarande markremsan av Skifteslaget.

Förhandlingarna följs med spänning i lokalpressen och givetvis också av alla boende i Onsala och Gottskär samt föreningen Framtid Gottskär. Kommunen önskar förvärva marken för att få full kontroll över all mark kring hamnplanen, och därmed få möjligheter att utveckla den för framtiden.

Detta är något som vi i Framtid Gottskär ser mycket positivt på. Vi vill att kommunen får denna kontroll och ges möjlighet att planera och utveckla hamnområdet på bästa sätt. Gottskär är och kan i ännu högre grad bli ett fantastiskt centrum för segling, vattensport och njutningsfull samvaro kring vatten i allmänhet. Vårt förslag om ett bryggstråk utgår ifrån just dessa förutsättningar.

Viktigt för oss inom Framtid Gottskär – och utgångspunkten för vårt eget förslag – är dock att förutsättningarna blir ett område för alla. Exakt hur en lösning för hamnens östra sida utformas är mindre intressant – huvudsaken är att värden som allas tillgänglighet tas i seriöst beaktande. Ska vi utveckla Gottskär, ska det göras med allas bästa för ögonen.

I vår vision ingår plats för bad och lek likaväl som plats för tillfälliga, avlastande båtplatser och ”upphämtningsplatser” för båtar med gäster. Vi vill se låga delar av bryggan där man kan lägga i kajak eller surfbräda. Vi vill ha badstegar, platser för krabbfiske och insynsskyddade sol- och sittplatser. Och vi ser naturligtvis gärna att våra föreningars och lokala skolors satsning på segling på olika sätt förstärks genom exempelvis bryggor som är lämpliga att stiga i och ur segeljollar vid.

Vår hamnplan ska kännas som vår gemensamma plats, dit vi kan söka oss för att ha trevligt tillsammans med andra och utnyttja de rekreationsvärden som vår unika natur ger oss just här!

Se mer av våra visioner här, där våra visualiseringar finns!

Läs artikeln om Framtid Gottskärs syn på förhandlingarna här!

Planera in sommarens events i Gottskär och Onsala!

6 juni: Kattegattleden invigs

På Nationaldagen den 6 juni i år invigs Kattegattleden, en storsatsning på havsnära cykling i en led som sträcker sig från Helsingborg i söder till Göteborg i norr. Naturligtvis tar leden svängen ut över Onsala, regionens kanske vackraste stråk med närhet till massor av upplevelser vid vatten.

Kattegattleden är den första leden i Sverige som skyltas som nationell turistcykelled. Den är 37 mil lång och näst intill bilfri. Vid Gateway Gottskär på Preem-macken vid kyrkan välkomnas cyklisterna till Onsala och Gottskär. Här får cyklisterna tillgång till service samt tips och råd om boende, mat och service på orten.

I samband med invigningen sker också aktiviteter i Gottskär/Onsala! Mer info och program om detta kommer.

19 juni: Traditionellt midsommarfirande

I Gottskär och på många andra platser i Onsala hålls traditionellt midsommarfirande med sång, dans och lekar, som vanligt på Midsommarafton. Se vår hemsida för löpande info med senaste nytt och uppdateringar om midsommarfirande i olika föreningars regi!

29 augusti: Urban Summer After Beach 

I fjol hölls det actionladdade Urban Summer Warm-up, ett samarbete mellan Kungsbacka kommun och Framtid Gottskär. Temat var ungdomligt och eventet lockade storpublik, som bland annat fick njuta av dansuppvisningar samt spännande uppvisningar i kajak och på surfbräda!

Också i år arrangerar vi, tillsammans med kommunen, ett Urban Summer – men i år heter det Urban Summer After Beach. Sätt av lördagen den 29 augusti till årets festligheter i hamnen!!

Inbjudan att delta som utställare på hamnplan samt vara med på underhållningen på scenen kommer att läggas ut på hemsidan under mars/april.

Kom och delta i våra kommittéer!

Ett bra sätt att göra vår ort mer attraktiv är att delta i Framtid Gottskärs kommittéer och arbetsgrupper. Ta med dig dina bästa idéer och var med!

Arbetsgrupperna Trivsel & Fest och Konst & Kultur jobbar på för fullt och har redan haft flera möten i år. Trivsel & Fest håller exempelvis i planeringen av Urban Summer After Beach ihop med Kungsbacka kommun.

Konst & Kultur arbetar vidare med att se på möjligheten att samla Onsalas många konstnärer och konsthantverkare under mottot ”Made in Onsala”.

Vill du veta mera om våra grupper? Sänd en rad till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  så hör vi av oss.

Mer information om våra gruppers planerade aktiviteter kommer löpande att läggas ut på webben.

 

  • Skapad