• Gottskar-hamnplan1
  • Kungsbackafjorden 1
  • Flygfoto 1
  • Varsegling 1

Om Framtid Gottskär Onsala

Föreningen Framtid Gottskär Onsala verkar för ett levande Onsala med en utveckling som vi som bor och verkar på orten är med och påverkar.

Kontakten med havet och själen och hjärtat i Onsala och det som får människor att längta hit, åka hit och dröja kvar.

Kungsbackafjorden heter vattnet vi bor vid – och så säger vi alla som bor här. Det är dock inte riktigt sant. För fjorden är ingen fjord per definition, utan i stället ett så kallat estuarium – en djup saltvattenvik, med ett starkt tillflöde av sötvatten från åar och floder.

Kännetecknande för ett estuarium är kraftiga variationer i salthalt i vattnet. Ibland trycker havsvatten in i estuariet, som då kan vara mycket salt; ibland rinner mycket flodvatten i stället ut och vattnet blir då kraftigt bräckt. I ett estuarium trivs en rad arter, både växter och djur, som är extra härdiga mot dessa variationer. Detta skulle vi vilja spegla i ett Naturum – en pedagogisk plats där vår fjords speciella djur- och växtliv står i centrum.

Ett Naturum i Gottskär skulle kunna samsas med exempelvis föreningslokaler, utställningslokaler, festlokaler och dessutom ge plats för någon ytterligare verksamhet eller entreprenör. Framtid Gottskär vill gärna utforska möjligheterna till en sådan etablering. Samarbete skulle kunna ske med Halmstads eller Göteborgs universitet vad gäller innehåll, föreläsningar och utställningar, vilket skulle göra det till ett både intressant och sevärt besöksmål för skolklasser från hela kommunen som vill lära sig mer om våra känsliga havsmiljöer.

Så blir du medlem i Framtid Gottskär Onsala

Medlemskapet kostar 100 kronor för 2018 och gäller både för enskild och familj. 
Då har du möjlighet att göra din röst hörd och vara med och påverka utvecklingen här på orten.

Bankgiro 626-5664 (Framtid Gottskär Onsala, ideell förening)
eller via Swish på nummer 1232193035

Vänligen fyll i ditt namn, adress och också e-postadress på inbetalningskortet så du får våra nyhetsbrev. 

TACK för ditt stöd!