Kallelse till årsmöte i föreningen Framtid Gottskär

Pensionat Strandkullen den 29 april 2014 kl. 19.00

Dagordning och eventuellt ytterligare förslag på stadgeändringar kommer på vår hemsida senast en månad före årsmötet.

Förslag till stadgeändring:

Nuvarande stadga:

2 § Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar och inbetalt medlemsavgift om 100 kronor per person alternativt 150 kronor per hushåll/familj.

Föreslagen ny stadga:

2 § Sammansättning

Medlem i föreningen kan vara fysisk eller juridisk person som upptagits i föreningen som medlemmar
och som inbetalat medlemsavgift. Medlemsavgiftens storlek beslutas av årsmötet.
Juridisk person representeras av fysisk medelst fullmakt.

Välkommen!

  • Skapad

Fler medlemmar sökes till föreningen Framtid Gottskär!

Vi behöver fler medlemmar till Framtid Gottskär som kan vara med och tycka till samt påverka hur vi ska få Gottskär och Onsala att bli mer levande året runt.
Alla förslag är välkomna!

Några av de aktiviteter som vi har arbetat med under flera år är nu i sin slutfas:

  • Waypoint Gottskär fas 3 avslutades 2013-12-31. Alla utredningar, ritningar och visualiseringar av bryggstråket i Gottskär är färdigt och inlämnat till Kungsbacka kommun och Länsstyrelsen.
  • Gateway Gottskär-Onsala - knutpunkt med information om Onsala som besöksmål för cyklister och alla andra besökare – är under lansering 2014.
  • Monumentet Neptun – kommunen har tagit över frågan och ser nu på ansvars- och ägandefrågan för Neptun inför framtiden.

Våra medlemmar och även många andra Onsalabor, har uttryckt intresse för att engagera er i olika intressegrupper och aktivt själva vara med och utveckla vår ort. Därför har vi tagit fram ett förslag på grupper som du som medlem kan välja att delta i om du önskar.
Mejla in ditt val till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kultur/ Konst ____ Trivsel och Fest ____ Fritid/Idrott ____ Barn/Ungdom ____

Medlemsavgiften i föreningen är låg – endast 100 kronor för enskild medlem och 150 kronor för familj. Beloppet betalas in till bankgiro 626-5664.

Vänligen skriv namn, antal familjemedlemmar, adress och e-postadress på inbetalningen. Familjemedlemmar som önskar att få våra utskick och som önskar att vara medlemmar, sänd en mejl till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. med namn och mejladress.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen i föreningen Framtid Gottskär

  • Skapad

Julmarknad 7 december Pensionat Strandkullen

Julmarknad 2013

Kom och besök Framtid Gottskär på Pensionat Strandkullens julmarknad lördagen den 7 december kl. 12.00 – 16.00.
Vi berättar om status på de olika projekten som pågår – och vi vill gärna höra dina åsikter och förslag på att göra Gottskär och Onsala ännu mer levande året runt.
Välkommen!

Styrelsen i Framtid Gottskär

  • Skapad