Nyhetsbrev juli 2014

God fortsättning på sommaren 2014 och tack för ditt stöd som medlem i Framtid Gottskär!

Vi kan glädja oss åt många aktiviteter i föreningen:

  • Alla utredningar, ritningar och visualiseringar av bryggstråket i Gottskär är färdigt och inlämnat till Kungsbacka kommun och Länsstyrelsen. Sista formella hindret med att få godkännande att anlägga bryggstråk på fornminnesmärkt mark i Gottskär är också undanstökat nu. EU / Leader- projektet avslutades under våren 2014 och Länstyrelsen/Leader har godkänt vår slutrapport. Förverkligandet av vår önskan om ett bryggstråk i Gottskär är nu avhängigt ett fortsatt arbete med att få klart med marken som kommer att bebyggas och att på olika sätt finansiera själva byggnationen. Lantmäteriet är klar med sin förrättning. Gränsdragningen mellan Skifteslagets mark och kommunens mark gör det just nu svårt att t.ex. lägga kommunen som huvudman för bryggan. Kommunen ska inom nära framtid ha ett möte med Skifteslaget för att diskutera frågan.

Kommunen tillsatte en "snabbutredning" om Gottskär efter det att vi skrev ett brev till bl.a. Per Ödman i februari. I denna utredning ska de ta fram förslag på åtgärder efter den 4-punktslista vi lämnade in för några år sedan. Denna lista innehåller det som kommit fram efter alla workshops med invånarna i Onsala och möten som skett under åren i Waypoint Gottskär projekten Fas 1-3.
Listan:

  • Bryggstråk
  • Klaraplan (bättre infrastruktur från Klaraplans parkering och vägen ner till hamnplan, samt hamnplan i sig)
  • Utholmen
  • Kommunens fastighetsbestånd (hamnbyggnaden) i Gottskär. Renovering/utnyttjande.
  • Gateway Gottskär-Onsala - knutpunkt med information om Onsala som besöksmål för cyklister och alla andra besökare – är under lansering 2015. (försenat)
  • Monumentet Neptun – kommunen har tagit över frågan och ser nu på ansvars- och ägandefrågan för Neptun inför framtiden. Vi hoppas på en snarlig renovering av fundamentet och att kanske en dag se Neptun upplyst i vintermörkret i Gottskär.
  • Urban Summer Warm Up i Gottskär 25 juni – ett samarbete mellan Kungsbacka kommun, Framtid Gottskär och över 20 lokala företag /föreningar på orten. Gottskär visade sig denna kvällen från sin allra finaste sida i strålande solsken och med många besökare. Vi hoppas att detta blir ett återkommande evenemang redan nästa sommar.

Besök gärna vår hemsida för ytterligare information om föreningens aktuella aktiviteter och nyheter. www.framtidgottskar.se

Hör av er till någon av oss i styrelsen eller till vår mejladress: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
om ni har förslag eller frågor.

Övrigt:
Onsala får sitt eget Lilla-Almedalen i sommar när våra lokalpolitiker kommer till Båt- och Sjöfartsmuseet för att presentera sin partipolitik.
 Passa på att gå dit och lyssna och prata med politikerna!

Framtid Gottskär kommer att vara där och ställa frågor till politikerna om hur de ser på utvecklingen av vår ort för företag, boende och besöksnäringen.

Följande onsdagar kl. 18.00 – 20.00.

9 juli - Kristdemokraterna
16 juli - Sverigedemokraterna
23 juli - Miljöpartiet
30 juli - Kungsbackaborna

6 augusti - Folkpartiet
13 augusti - Socialdemokraterna
20 augusti - Moderata Samlingspartiet

Vänliga hälsningar och trevlig sommar!

Styrelsen i föreningen Framtid Gottskär

  • Skapad