Positivt besked angående bryggstråket

Föreningen fick i mars ett positivt besked från Länsstyrelsen angående bryggstråket. Det enda vi behöver komplettera med är en ansökan om byggnation ovan fornminne eftersom hela Gottskär är klassat som fornminneslämning.

Läs Länsstyrelsens beslut här.

  • Skapad