• Gottskar-hamnplan1
  • Kungsbackafjorden 1
  • Flygfoto 1
  • Varsegling 1

Om Framtid Gottskär Onsala

Föreningen Framtid Gottskär Onsala verkar för ett levande Onsala med en utveckling som vi som bor och verkar på orten är med och påverkar.

Kontakten med havet och själen och hjärtat i Onsala och det som får människor att längta hit, åka hit och dröja kvar.

Extra Årsmöte 11 juni 2015 kl. 18.30

Extra Årsmöte i Föreningen Framtid Gottskär

Pensionat Strandkullen, Onsala 11 juni 2015 kl. 18.30

Välkommen på extra årsmöte torsdagen 11 juni klockan 18.30 på pensionat Strandkullen. Styrelsen kallar till ett extra årsmöte med anledning av att föreningen kommer att byta namn.

Ladda ner dagordningen här.

 

Årsmöte den 28 april

Här är dagordningen för årsmötet.

 

Föreningen Framtid Gottskär, Pensionat Strandkullen 28 april 2015 kl. 19.00

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragslista.

6. Styrelsen verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. Styrelsen förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för senaste räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelse.

9. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

11. Val av Ledamöter i styrelsen för en tid av två år. En revisor jämte suppleant för en tid av ett år.

12. Ordförande och kassörsrätt att teckna förening i bank.

13. Bestämma tid och plats för protokollets tillgänglighet för medlemmarna.

14. Övriga frågor Inkomna förslag på namnbyte

 

Du kan även ladda ner dagordningen här.

 

Så blir du medlem i Framtid Gottskär Onsala

Medlemskapet kostar 100 kronor för 2018 och gäller både för enskild och familj. 
Då har du möjlighet att göra din röst hörd och vara med och påverka utvecklingen här på orten.

Bankgiro 626-5664 (Framtid Gottskär Onsala, ideell förening)
eller via Swish på nummer 1232193035

Vänligen fyll i ditt namn, adress och också e-postadress på inbetalningskortet så du får våra nyhetsbrev. 

TACK för ditt stöd!

Sponsor

Du som har företag i Onsala eller på annat sätt driver företag är hjärtligt välkommen som sponsor till Framtid Gottskär Onsala.

Läs mer